Hebrew Essays and Source Sheets


תפילין ויציאת מצרים

הרמב”ם: מורה נבוכים, ג ‘, 26 “כפי שאמרתי לך, הדוקטרינות של הסביאים רחוקים מאיתנו היום, גם דברי הימים האלה נסתרים מאיתנו היום. לכן אם היינו מכירים אותם היו מודעים לאירועים שקרו באותם ימים, היינו יודעים בפירוט את הסיבות של דברים רבים המוזכרים בתורה “   פירוש:  כיום, יש לנו ידע ארכיאולוגי הרבה יותר על מקורות העבר מאשר הרמב”ם. אילו היה חי היום, אין ספק שהוא היה מתעניין בתגליות […]