עברית


The Infinitely Dense – לא דבר רק הוא

רמב”ן בראשית הקדמה עוד יש בידינו קבלה של אמת כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא שהתיבות מתחלקות לשמות בענין אחד כאילו תחשוב על דרך משל כי פסוק בראשית יתחלק לתיבות אחרות כגון בראש יתברא אלהים וכל התורה כן מלבד צירופיהן וגימטריותיהן של שמות וכבר כתב רבינו שלמה בפירושיו בתלמוד ענין השם הגדול של ע”ב באיזה ענין הוא בשלשה פסוקי’ ויסע ויבא ויט ומפני זה ספר […]


ישיבת מיר

ישיבת מיר הרב יוסף ד. עפשטיין – ה מ ש ך – הדרך לווילנא לא קלה הייתה. עם זרמי פליטי החרב מחלק הכיבוש הגרמני משובשות היו הדרכים, ובמסילות הברזל נהרו פליטים חוזרי המלחמה של הצבא הפולני שגם בתבוסתם לא שכחו מלהראות את אנטישמיותם. התנועה הופרעה תכופות ונאלצו להתגורר ארוכות על רצפות בתי התחנות. בתוך הקרונות הייתה צפיפות נוראה. ובלב מלא פחד התקרבו לווילנא. בחצי אוקטובר כבר הייתה כל […]


R. YAAKOV ANATOLI ON B’NAI NOACH

When the descendants of Noah were commanded concerning dinim, the commandment was only that they establish laws among themselves, for the world rests on law. Thus also, even after the Sinai revelation: the judges were directed to establish legal norms suited to their nations concerning what had not been commanded. And so it is practiced today among the nations. Merchants and artisans were also instructed to establish regulations […]


השופט בישראל הקדמה

בס “ד    (click here) pdf  7   בעברית -השופט בישראל   השופט בישראל מאת גרשון פרקוף מקורות אלה יצאו לענות בצורה מאוד ראשונית על שלוש שאלות א. מה היחוד לשופט היהודי? ואיך שופט לפי התורה שונה משופט חילוני  ב. מדוע היו אמוראים וראשונים ואחרונים כל כך נחושים להשמר מבתי המשפט חילוני אפילו שאין לנו שופטים יהודים מוסמכים בעל ידע במשפט העברי? מה העליונות של בית דין של שלוש […]


כל ישראל ערבים זה לזה

Arevut 15th Rev. כל ישראל ערבים זה לזה   PDF כל ישראל ערבים זה לזה 15th rev ליקוט לזכר מו”ח הרב יעקב בן חיים יוסף בנימיני ז”ל נפטר ב” אדר תשמ״ג מאת גרשון יוסף הכהן פרקוף לחזק את עם ישראל בתקופת עקבתא דמשיחא 054-809-9503 gparkof1@gmail.com תוכן הפתגם “כל ישראל ערבים זה לזה” 1. לא מפורש בתורה 2. נמצא רק במדרשים ובתלמוד 3. לכן לא במנין המצות של הרמב”ם 4. […]


חביב אדם שנברא בצלם

  PDF משניות זכר חנוך – ח (נזיקין ב) משנה משנה מסכת אבות פרק ג משנה יד  PDF משנה מסכת אבות פרק ג משנה יד [יד] הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר (בראשית ט) בצלם אלהים עשה את האדם חביבין ישראל שנקראו בנים למקום חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר (דברים י”ד) בנים אתם לה’ אלהיכם חביבין ישראל […]


לפשוטו של רש”י

Rashi did not give a formal introduction to his methodology.  However, this Likut takes key sources from Rashi’s Perush to explain Rashi’s particular understanding of Pshat. The Pshat of a word in Rashi is not the “simple” or “plain” meaning.  It is the meaning as can be understood by the use of the word somewhere else in Tanach.  If the word only appears once in the Torah, then […]


מלחמות ה”

pdf.  Milchamot HaShem 7 עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם כִּי רָחַק מִמֶּנִּי מְנַחֵם מֵשִׁיב נַפְשִׁי הָיוּ בָנַי שׁוֹמֵמִים כִּי גָבַר אוֹיֵב: ס )איכה פרק א פסוק טז( מלחמות ה” ליקוט בזמן הרוגי טולוז כה אדר תשע”ב מאת גרשון יוסף הכהן פרקוף לחזק את עם ישראל בעת צרתם 054-809-9503 gparkof1@gmail.com מלחמות ה” סכם   א. משנאיך – אלו שונאי ישראל   ב. שכל מי ששונא את […]


שו”ת הרמ”א סימן י

PDF 2ש-ת הרמ-א סימן י שו”ת הרמ”א סימן י א גרסינן בסנהדרין פרק ארבע מיתותב אר”י שבע מצות נצטוו בני נח דאמר קרא ויצו ה’ אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכלג ויצו אלו הדינין, וכן הוא אומר כי ידעתיו את /למען/ אשר יצוה את בניו וגו’ד ה’ זו ברכת השם, וכן הוא אומר ונוקב שם ה’ וגו’ה אלהים זו ע”ז, וכן הוא אומר לא יהיה […]


צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה

Yartzeit 2015 עברית-          PDF4   צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה ישעיהו פרק א) תוכן   א. תורה שבעל פה לפני מתן תורה   ב. תורה שבכתב   ג. כל המקבל שבע מצות   ד. תריג  ה. תורה שבעל פה אחר מתן תורה ו.  לא תסור  ז. יש כח בחכמים (לעקור דבר מן התורה) שאלות וםוגיות א. ” צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בצדקה. ” מה משמעות לפסוק הזה?   […]